• Zwroty i reklamacje

Informacje o zwracaniu i reklamowaniu zamówień

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Jeśli jesteś konsumentem - co do zasady przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy.

Od umowy możesz odstąpić, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: juleczkownia@gmail.com

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

Zwracaną rzecz zwróć do nas niezwłocznie na adres: ul. Jana Kochanowskiego 61/4, 80-402 Gdańsk, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy.

Od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni.

Bieg czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się dla umowy, w której wydajemy rzecz, będąc zobowiązanymi do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy na zasadach wskazanych w regulaminie zwrócimy Ci niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

REKLAMACJE

W przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, masz prawo reklamować go w oparciu o rękojmię. Reklamację najlepiej złożyć na adres e-mail: juleczkownia@gmail.com lub drogą pocztową na adres ul. Jana Kochanowskiego 61/4, 80-402 Gdańsk

Reklamowany towar należy wysłać na adres: ul. Jana Kochanowskiego 61/4, 80-402 Gdańsk

W związku z wadą możesz żądać:

  • wymiany rzeczy na wolną od wad,

lub złożyć oświadczenie o:

  • obniżeniu ceny
  • odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej

Rozpatrzenie Twojej reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego.

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT REKLAMACJI ZNAJDZIESZ W NASZYM REGULAMINIE SPRZEDAŻY.