• Regulamin

Regulamin Serwisu

OKREŚLAJĄCY M.IN. ZASADY ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY POPRZEZ SKLEP, ZAWIERAJĄCY NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SPRZEDAWCY, SKLEPIE ORAZ O PRAWACH KONSUMENTA.

SPIS TREŚCI

 1. Definicje
 2. Kontakt ze Sprzedawcą
 3. Wymogi techniczne
 4. Zakupy w Sklepie
 5. Płatności
 6. Realizacja zamówienia
 7. Prawo odstąpienia od umowy
 8. Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
 9. Reklamacje
 10. Dane osobowe
 11. Zastrzeżenia

Załącznik: Wzór formularza odstąpienia od umowy

§ 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Kupujący - każdy podmiot Kupujący w Sklepie.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Sklep - sklep internetowy Juleczkownia prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://juleczkownia.pl.

Sprzedawca - Juleczkownia - Julia Rapacz z siedzibą pod adresem ul. Jana Kochanowskiego 61/4, Gdańsk 80-402,  wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod NIP:7842365817, REGON:522000013

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: ul. Jana Kochanowskiego 61/4, 80-402 Gdańsk
 2. Adres poczty elektronicznej (e-mail): juleczkownia@gmail.com
 3. Telefon: 530 007 271 - Jest to mój numer prywatny, pod którym zawsze osiągniecie mnie. Julia Rapacz ;)
 4. Adres do zwrotu towaru (w przypadku odstąpienia od umowy): ul. Jana Kochanowskiego 61/4, 80-402 Gdańsk.

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
  1. Urządzenie z dostępem do Internetu
  2. Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies
 2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar.
 2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
 3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
 4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 6. W celu zamówienia motków do farbowania na życzenie, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą w dogodny sposób.
 7. Zamówienie motków do farbowania na życzenie poprzez kontakt ze Sprzedawcą jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 8. Motki zamówione do farbowania na życzenie będą farbowane w ostatni weekend miesiąca, chyba że Sprzedający poda Kupującemy inny termin.
 9. Gdy motki będą gotowe do wysyłki, sprzedający skontaktuje się z Kupującym w celu ustalenia metody wysyłki i płatności.
 10. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 11. Sprzedawca przekaże Kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.

§ 5 PŁATNOŚCI

 1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
  1. Przelewem bankowym
  2. Za pomocą karty płatniczej:
   1. Visa
   2. Visa Electron
   3. MasterCard
   4. MasterCard Electronic
  3. BLIK
  4. Płatność kartą lub gotówką przy odbiorze osobistym
 2. W przypadku wybrania jednej z form płatności elektronicznej, podmiotem świadczącym usługę płatności online jest ING Bank.
 3. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 7 Dni roboczych od złożenia zamówienia.
 4. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 5. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.
 6. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 7. Do każdej sprzedaży wystawiany jest dowód zakupu w postaci paragonu. Potrzeba otrzymania faktury powinna być zgłoszona przy dokonywaniu zakupu (najlepiej w komentarzu do zamówienia) przed wystawieniem paragonu gdyż faktura może być wystawiona tylko i wyłącznie do paragonu z numerem NIP nabywcy. Po wystawianiu standardowego paragonu (to jest bez numer NIP) Wystawienie faktury będzie już niemożliwe.

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru bez wad. Jednak nie jest odpowiedzialny za wady, które powstały u dostawcy surowca (np. widoczne łączenia nitki)
 2. Termin realizacji (nadania) zamówień to następny poniedziałek od momentu zaksięgowania płatności. Wyjątkiem są nadania za pośrednictwem paczkomatów Inpost, te są nadawane w terminie do 2 dni roboczych. Przewidywany czas dostawy (przez kuriera): do 3 dni roboczych
 3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
 4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
 5. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
  1. Pocztą polską
  2. Za pośrednictwem firmy kurierskiej:
   1. Kurier Inpost
   2. Paczkomat Inpost

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dnia od dnia:
   1. W którym Kupujący wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia (inna niż przewoźnik) wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie tego towaru. Ma to zastosowanie na przykład w sytuacji gdy zakupiony towar okaże się być nietrafionym prezentem.
   2. W którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, (inna niż przewoźnik) wskazana przez Kupującego, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
  3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
  4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
  5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  6. Do zwróconego towaru MUSI być dołączony oryginalny dowód zakupu.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupijącego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 3. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Jana Kochanowskiego 61/4, 80-402 Gdańsk, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dnia od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 6. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 8. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Kupujący również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.

§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Kupującemy.

§ 9 REKLAMACJE

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
  1. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
  2. Przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
  3. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
  4. Żądać usunięcia wady
 3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
 4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, na adres ul. Jana Kochanowskiego 61/4, 80-402 Gdańsk.
 5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
 6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
 7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.
 8. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Kupującego rezultatu, Kupujący może skorzystać m.in. z:
  1. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne.
  2. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne.
  3. Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
  4. Internetowej platformy ODR

§ 10 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Zakres przetwarzanych danych osobowych:
  1. imię oraz nazwisko
  2. adres zamieszkania/dostawy
  3. numer telefonu oraz adres mailowy
 3. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 11 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 5. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

PONIŻEJ ZNAJDUJE SIĘ WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY, Z KTÓREGO KONSUMENT MOŻE, ALE NIE MUSI SKORZYSTAĆ:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Juleczkownia - Julia Rapacz

ul. Jana Kochanowskiego 61/4, 80-402 Gdańsk

adres e-mail: juleczkownia@gmail.com

- Ja ......................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

- Data odbioru:

- Imię i nazwisko Kupującego:

- Adres Kupującego:

Podpis Kupującego

(podpis tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data: